• ICT adalah penggunaan medium dan kaedah teknologi komputer. Pelajar di dedahkan dengan penggunaan teknologi seperti penggunaan komputer dan internet sebagai salah satu cara pembelajaran alternatif.
  • Aktiviti

    Aktiviti yang dijalankan adalah kelas asaICT seperti bengkel e-Pembelajaran iaitu bengkel pembelajaran dan advokasi secara atas talian. Peserta adalah daripada penduduk setempat sekitar Kalumpang. Pelajar ulangkaji pelajaran lepas dan advokasi secara atas talian.

  •